O projektu

Projekt Nová RiviÉra má dva cílé:

  • Podpora a rozvoj sousedské komunity na sídlišti Riviéra ve Frýdku-Místku.
  • Pilotně otestovat komunitní (participativní) plánování využití veřejného prostoru.

Komunitní plánování na sídlišti Riviéra ve Frýdku-Místku se bude realizovat v několika krocích na jaře 2019.

Konkrétně se projekt zaměřuje na lokalitu bývalého hřiště a dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Václava Talicha, Beethovenova a 28. října.

1. krok - Seznámení

V tomto kroku proběhla dvě úvodní setkání. Jejich cílem bylo jednak informovat účastníky setkání o cílech a krocích projektu Nová RiviÉra, o principech komunitního plánování, ale také účastníky zapojit do přemýšlení o budoucím využití území.

 

Ve středu 22.března od 17 hodin v prostorách modlitebny Církve bratrské proběhlo seznamovací setkání stakeholderů. Kdo je to stakeholder? Do češtiny lze toto slovo přeložit jako zainteresovaná strana. Na setkání byli pozváni zástupci města, zástupci společenství vlastníků jednotek bytů (SVJ) z ulic Václava Talicha 1863, 1864-1866, 1867-1874, Beethovenova 1847-1854 a 28. října 1859-1862, zástupci vzdělávacích a neziskových organizací. Odborně toto setkání vedl Tomáš Čech.

 

Ve stejný den od 19 hodin v restauraci Jadran proběhla 1. schůzka k projektu Nová RiviÉra pro širokou veřejnost. Odkaz na FB.

2. krok - Dotazníkové šetření

Na začátku dubna je v plánu realizace dotazníkového šetření u obyvatel bytů v domech na ulici Václava Talicha 1863, 1864-1866, 1867-1874, Beethovenova 1847-1854 a 28. října 1859-1862.

Proč právě tyto domy? Obyvatel těchto domů se bezprostředně týká prostor bývalého hřiště a dětského hřiště. To jak bude tento prostor v budoucnu vypadat a využit, bude mít přímý vliv na kvalitu života v těchto domech.

Tištěné dotazníky obdrží do svých schránek každá domácnost v těchto domech. Dotazník bude možné vyplnit v papírové formě nebo elektronicky.

Proč dotazníkové šetření?

Cílem je získat názor obyvatel na život na sídlišti, zjistit jejich potřeby a přání.

Tištěné dotazníky prosím odevzdávejte do termínu 18. dubna buď na adrese Beethovenova 1847 (schránka Ubíkovi, Nová RiviÉra) nebo v charitativním obchůdku Adra v komplexu Jadran na ulici 1. máje

 

Podívejte se na DOTAZNÍK.

3. krok - Plánování

V sobotu 27.4.2019 proběhl Plánovací den neboli Sousedské setkání o podobě veřejného prostoru na Riviéře.

Obyvatele sídliště si zahráli plánovací hru, hru na pojmenování a společně se zamýšleli nad prostorem mezi domy. Sousedé se měli možnost neformálně setkat, popít spolu kávu, děti malovali a hráli si na hřišti.

Více fotek z plánovacího dne si můžete prohlídnout na Facebook albu

Kde?

Na hřišti mezi ulicemi Beethovenova a Václava Talicha.

Za nepříznivé počasí proběhne setkání na adrese Václava Talicha 2266 (prostor modlitebny Církve bratrské)

Program

9 – 11

Dospělí a děti plánují

Zábavné a sportovní aktivity pro děti

14 – 17

Dospělí a děti plánují

Zábavné a sportovní aktivity pro děti


Sousedský piknik – s sebou: deky, dostatek jídla a pití, ať se můžete podělit se sousedy 🙂

Vzpomínkobraní – přijďte se podělit o své vzpomínky na Riviéru, s sebou: fotografie sídliště Riviéry, příhody, zážitky.

4. krok - Veřejná prezentace výstupů

Jak se žije lidem na sídlišti Riviéra? Co se jim na sídlišti líbí, co jim chybí a co by si přáli? To vše se dozvíte na veřejné prezentaci výstupů projektů Nová RiviÉra. 

Setkání proběhne 18. června v 18 hodin na adrese Václava Talicha 2266 (prostor modlitebny Církve bratrské).

Můžete se těšit i na občerstvení 🙂

5. krok - Závěrečná zpráva

Cíle projektu, popis jednotlivých kroků a závěry komunitního plánování naleznete v závěrečné zprávě.