Nová RiviÉra – Seznámení

Od Markéta Ubíkova

Ve středu 20. března od 17 hodin v prostorách modlitebny Církve bratrské proběhlo seznamovací setkání stakeholderů. Kdo je to stakeholder? Do češtiny lze toto slovo přeložit jako zainteresovaná strana. Na setkání byli pozváni zástupci města, zástupci společenství vlastníků jednotek bytů (SVJ) z ulic Václava Talicha 1863, 1864-1866, 1867-1874, Beethovenova 1847-1854 a 28. října 1859-1862, zástupci vzdělávacích a neziskových organizací. Odborně toto setkání vedl Tomáš Čech z platformy Polychrome.

Jak setkání probíhalo?
Účastníci setkání v první části večera hovořili o současném stavu prostoru vnitrobloku. Jak prostor vnímají, jak prostor využívají, co se jim na prostoru líbí a co jim naopak vadí. V druhé části večera se účastníci zamýšleli nad budoucím využitím vnitrobloku. Celá diskuze probíhala nad mapou, kde účastníci mohli přesně zaznamenat, jak která místa vnitrobloku vnímají, případně kde přesně navrhují změnu.

Zápis ze setkání naleznete v tomto dokumentu.
Fotky ze setkání naleznete na našich Facebook stránkách.

Ve stejný den od 19 hodin v restauraci Jadran proběhla 1. schůzka k projektu Nová RiviÉra pro širokou veřejnost.