Návštěva magistrátu

Od Markéta Ubíkova

Projekt Nová RiviÉra se snaží co nejvíce komunikovat s městem Frýdek-Místek. Závěrečná zpráva projektu byla předána primátorovi města na zářijovém zasedání zastupitelstva. Projekt a jeho závěry byl také představen komisi územního plánování a rozvoje. Věříme, že město vyslyší přání občanů sídliště Riviéra a při plánované revitalizaci realizuje to, co si obyvatelé na sídlišti nejvíce přejí. Také věříme, že město vezme myšlenku komunitního plánování za svou a při dalších akcích zapojí své občany do plánování a příprav.