Co je to komunitní nebo participativní plánování

Od Markéta Ubíkova

Participativní? Zní to divně, že? Ale nehledejme za tím nic tajemného nebo složitého.

Participativní neboli komunitní plánování je takové plánování, které bere v potaz názory občanů a všech zainteresovaných stran.
V případě plánování budoucího využití nějaké veřejné plochy jsou do plánování zahrnuti jednak občané města, ale také instituce, které plochu využívají nebo se o ni starají (školy, školky, spolky, Technické služby, Městský policie) a rovněž veřejná a státní správa.

Že vám to pořád není jasné? Podívejte se na toto video.

Více o participativní plánování a další videa najdete na stránkách Institutu plánování a rozvoje. Nebo si můžete přečíst Manuál participace v plánování města.

Jaké jsou přínosy participace?

Efektivní participace veřejnosti může urychlit projednávání investičních záměrů a šetří tak čas, lidské i finanční zdroje.

Volbou vhodných nástrojů pak participace umožňuje i zapojení marginalizovaných skupin se specifickými potřebami (např. seniorů, rodin postižených chudobou nebo handicapovaných) do procesů městského plánování.

Participativní plánování tak nejen posiluje demokratické principy, jako je transparentnost a odpovědnost při plánování města, ale stává se také důležitým prostředkem komunitního rozvoje.